text

ŽITNÉ KVASOVÉ PEČIVO: ochutnávky, přednášky, MOŽNOST OBJEDNÁVKY ,,NA MÍRU"
BEZ.VADNÉ VAŘENÍ: kurzy, pravidelná setkání, 29.9. od 16.30 hod, ochutnávky, přednášky, VAŘENÍ NA RŮZNÝCH AKCÍCH A POBYTECH

Jak a do čeho u nás nakupovat

Zdravosti si můžete zakoupit několika způsoby:
- PŘIVEZEME JE PŘÍMO K VÁM,  v rámci Olomouce kdykoliv

   

- Každé pondělí na trase Olomouc - Uničov ( - Litovel ) - Šternberk - Olomouc
- Kdekoliv jinde dle dohody
- zašleme poštou
- na trzích
- na akcích které pořádáme nebo se jich účastníme


Zboží pro Vás připravíme a navážíme do papírových sáčků podle Vašeho přání ať už předem nebo na místě konání akce. 


Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ
Luděk Bečica
Těšíkov 659 E
785 01 Šternberk
IČ:62154615
DIČ: 7001064389
Evidující úřad: 380509 – Městský úřad Šternberk

Tel.:          +420 736 601 623
E-mail:        zdravosti@ seznam.cz
Web: http://zdravosti.blogspot.cz/

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky (dále jen podmínky) pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
•bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
•zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY
Objednávat zboží si můžete pomoci emailu zdravosti@seznam.cz nebo telefonu +420 736 601 623. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je jasná specifikace zboží podle nabídky jak je na stránkách uvedena. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícímu, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
Prodávající,  vzhledem k charakteru obchodu, vždy kupujícímu potvrdí mailem obdržení objednávky a domluví veškeré náležitosti s objednávkou související (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod….).
MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.
CENY A ÚHRADA ZBOŽÍ
Nabídkové ceny uvedené v e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě: změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku.
Prodávající zůstává vlastníkem zboží, až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž paragon vydaný při platbě v hotovosti. Převzetí zboží kupujícím je možné, až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Všechny ceny jsou konečné uvedené včetně DPH.
DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky zboží jsou realizovány zpravidla do 3 pracovních dnů v případě zboží skladem a do 2 – 4 týdnů u zboží, které není skladem, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. V případě osobního odběru je nutné se předem telefonicky na tel.: 736 601 623 nebo e-mailem: zdravosti@seznam.cz domluvit, kdy si zboží vyzvednete. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na Vámi uvedenou adresu.
O odeslání zásilky Vás předem informujeme e-mailem.
ZPŮSOB DODÁNÍ
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a kurýrní služby GLS
Objednané zboží odesíláme poštou i kurýrem na dobírku, nebo proti úhradě předem (na účet nebo složenkou). Zboží je možné vyzvednout po předchozí domluvě i u nás, případně na akci zveřejněné na http://zdravosti.blogspot.cz/p/trhy-jine-akce.html .
Poštovné neplatíte, objednáte-li si zboží za více než 3000,- Kč na dobírku, nebo při platbě převodem na účet - v tomto případě máte poštovné zdarma a zaplatíme jej za Vás my.
Při nižších objednávkách účtujeme podle platných tarifů České pošty a GLS. O výši pošotovného Vás informujeme předem v rámci potvrzení objednávky mailem.
BALNÉ A ZPŮSOB BALENÍ
Balné neúčtujeme.
Vaše objednávky se snažíme balit tak, aby nedocházelo k rozbití nebo poničení obsahu. Objednávky pečlivě balíme do recyklovatelných, nebo již použitých materiálů, s maximálním ohledem nejen na bezpečnost zásilek, ale i životní prostředí. V minimální nutné míře používáme recyklovatelnou bublinkovou fólii na obalování zboží, maximálně se snažíme zužitkovat již použité papírové a kartonové prvky.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Na zboží je poskytnuta záruka, do doby spotřeby uvedené na obalu, za předpokladu dodržení skladovacích podmínek a vhodného zacházení se zbožím. Záruka se nevztahuje na zboží u kterého byla sjednána nižší cena z důvodů shora uvedených.
Zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů, nevztahuje se však na potraviny ( v již otevřených obalech) a další specifické zboží vymezené zákonem.
Potraviny po otevření je možné vracet jen s ohledem na důvodné reklamační podněty (špatná kvalita nebo vady výrobku).
Zboží je možné reklamovat, nebo vrátit dle stávajících platných norem.
Před jakoukoliv reklamací nás nejdříve uvědomte telefonicky nebo e-mailem, abychom předešli nedorozuměním, které zboží možné vrátit je a které ne, případně jakým způsobem Vaši reklamaci budeme řešit.
Reklamaci poškození zboží dopravou řeší dopravce. Toto však za kupujícího vyřeší prodávající po obdržení čísla balíku a fotodokumnetace poškození, jinak nebude reklamace vyřízena.
Reklamaci prodávající vyřídí neprodleně, nejpozději do 30 dnů. Po uplynutí této lhůty má kupující nárok na vrácení kupní částky.
Reklamace musí být učiněna písemně nebo elektronicky. Zaslání zboží balíkem s dobírkou nebude přijato. Součástí vracené zásilky musí být i daňový doklad ke zboží, jinak nebude reklamace vyřízena. Náklady na zaslání se nevrací.
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část ve výjimečných případech pokud:
Se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží.
Neproběhla platba za zboží.
Zboží není dlouhodobě na skladě .
Zrušení objednávky je vždy včas kupujícímu avizováno.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Provozovatel je jediným vlastníkem informací získaných provozem tohoto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání.
Vyjímku tvoří realizace samotné dopravy, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje slouží výhradně pro naši interní potřebu k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv žádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním našich služeb zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující, po dobu stanovenou k dodání zboží, neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
Platné od 1.6.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat